CELEBRATE LIFE, FEEL AND DO GOOD

ทำชีวิตให้มีความสุขด้วยความรูสึก และ ทำในสิ่งที่ดีๆ

เงินของคุณช่วยสนับสนุนนักเรียนในท้องที่

You support local students

งานโกลด์ เฟส เป็นงานที่ไม่ได้มีกำไรใดๆ หุ้นส่วนของเราสนับสนุนสินค้าในราคาพิเศษและบางหน่วยงานก็ให้ฟรีเพื่อสนับสนุนโครงการนี้ การที่คุณได้มาสมัครเข้ากิจกรรมงานโกลด์เฟส นั่นหมายถึงคุณได้ช่วยชุมชนท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม รายได้ทั้งหมดจากการจัดกิจกรรมจะมอบให้โรงเรียนบ้านคลองม่วงพร้อมกับภารกิจเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ของนักเรียน

Glow Fest Krabi is a non-profit event. Our partners and supporters are offering their services and products either for free or at heavily discounted prices just to cover their costs. By participating in GlowFestKrabi, you are helping the local community, with all proceeds from the event going to Klong Muang School to enhance the students’ learning experience. 

คุณช่วยปกป้องป่าโกงกาง

You protect Krabi’s mangroves

 ป่าชายเลนมีบทบาทสำคัญในระบบนิเวศของกระบี่ช่วยปกป้องชายฝั่งจากพายุฝนคลื่นและน้ำท่วม การศึกษาล่าสุดยังตระหนักถึงผลกระทบที่สำคัญทั่วโลกที่ป่าชายเลนมีต่อการกำจัดคาร์บอนในชั้นบรรยากาศ ป่าชายเลนยังเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าหลายชนิดเช่นสัตว์เลื้อยคลาน นก และสัตว์ทะเล สำหรับผู้เข้าร่วมโกลด์เฟสทุกท่านจะร่วมกันปลูกต้นโกงกางที่เกาะกลางเพื่อช่วยรักษาระบบนิเวศที่อ่อนแอ

Mangroves play a vital role in Krabi's ecosystem, helping to protect shorelines from damaging storm winds, waves and floods. Recent studies are also recognizing the major impact globally that mangroves have on removing atmospheric carbon. The mangroves are, as well, a sheltered habitat for numerous species of wildlife including reptiles, birds and marine life. For every participant at GlowFestKrabi, we will plant one Mangrove Tree in Koh Klang, helping to maintain this sensitive and vulnerable eco-system.

คุณช่วยรักษาทะเล

You help the ocean

นกและสัตว์ทะเลอาจตายจากการกินหรือโดนรัดจากถุงพลาสติกที่อยู่ในถังขยะดังนั้นเราต้องกันทำให้ชายหาดของกระบี่สะอาด ที่คลองม่วงชาวบ้านและโรงแรมจะช่วยกันทำความสะอาดเป็นประจำที่หน้าหาด ในวันที่ 25 เมษายน นี้ก็เหมือนกัน ทางโรงแรมและสมาคม Trash Hero จะช่วยกันทำความสะอาดหาดคลองม่วงก่อนจะเริ่มงานโกลด์เฟส และสมาคม Trash Hero ยังจะให้ความรู้แก่นักเรียนของโรงเรียนคลองม่วงเรื่องถังขยะที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนท้องถิ่น

Birds and marine creatures die from eating or getting tangled up in trash and so we want to keep Krabi’s beaches clean. We are fortunate in Klong Muang, where the community comes together regularly to clean the local beaches. 

 

On GoldFestKrabi Day, Trash Hero Krabi will join us our own beach clean-up on the morning before the main event starts. Trash Hero will also engage with the pupils of Klong Muang School and talk to them about the impact trash has on both the environment and the local community.

Glow Fest Supporters 
DTKR logo_white_large.png
81758561_1026577604366234_63328854821704
BeWell-logo-2000px.png
LL-logo.png
Samadee.jpg
image.png
DFIT.png
IMG_4158.JPG
IMG_1247.JPG
download.jpg

PRIVACY POLICY  |  TERMS & CONDITIONS

glowfestthailand@gmail.com 

 All content © Glow Fest Krabi and Glow Fest Thailand 2019/2020